Toguz-Bulak Mountain Ski Base

Kyrgyzstan

- %
Open ski area
-
Snow type
0 cm
Snow depth