Koralpe

Austria

- %
Open ski area
-
Snow type
0 cm
Snow depth

gruni tracked 0m in 28-02-2019 at 15:25:22

Alpine ski
0,00m (0,00%)
Descent
13.28
km/h
Mean speed

gruni tracked 0m in 27-02-2019 at 15:39:53

Alpine ski
0,00m (0,00%)
Descent
9.60
km/h
Mean speed

gruni tracked 0m in 26-02-2019 at 16:12:36

Alpine ski
0,00m (0,00%)
Descent
12.54
km/h
Mean speed

gruni tracked 0m in 26-02-2019 at 16:11:30

Alpine ski
0,00m (0,00%)
Descent
16.51
km/h
Mean speed

gruni tracked 0m in 26-02-2019 at 12:45:56

Alpine ski
0,00m (0,00%)
Descent
11.93
km/h
Mean speed

gruni tracked 0m in 25-02-2019 at 16:18:40

Alpine ski
0,00m (0,00%)
Descent
9.03
km/h
Mean speed

gruni tracked 0m in 24-02-2019 at 16:17:41

Alpine ski
0,00m (0,00%)
Descent
11.94
km/h
Mean speed