Al facilitar les teves dades personals per a participar al Head Challenge i acceptar els presents termes i condicions, les teves dades de caràcter personal seran incorporats a un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa Head Spain SA amb domicili a C/ Roger, 65-67, 5ª 08028 - Barcelona i C.I.F número CIF AB60262722. Per tan, la finalitat del tractament serà l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica referents als seus productes i serveis. En qualsevol moment pots exercitar el teu consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques, remetent un email a info@es.head.com o mitjançant una petició escrita dirigida a C/ Roger, 65-67, 5ª 08028 - Barcelona, Tel.: 934092080 .