Al facilitar les teves dades personals per a participar al HYSTERESIS CHALLENGE i acceptar els presents termes i condicions, les teves dades de caràcter personal seran incorporats a un fitxer automatitzat responsabilitat de l’empresa HYSTERESIS amb domicili a Avda. de la vega nº3. Alcobendas, Madrid (28108), Spain. i número NIF 47880616K. Per tan, la finalitat del tractament serà l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica referents als seus productes i serveis. En qualsevol moment pots exercitar el teu consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques, remetent un email a info@hysteresisoptics.com o mitjançant una petició escrita dirigida a Avda. de la vega nº3. Alcobendas, Madrid (28108), Spain.