Condicions generals d'ús

Condicions generals d'ús de les aplicacions mòbils de neu i muntanya desenvolupades per Skitude i els seus llocs web vinculats.

1 - Benvingut!

Mitjançant la utilització de les apps de Skitude i del seu lloc web, així com la creació i l'ús d'un compte de Skitude, manifestes expressament haver llegit, entès i acceptat les condicions generals de Skitude, la nostra política de privacitat i la nostra política de galetes.

1.1 - Qui som?

El sistema d'informació i comunicació de neu i muntanya ofert en aquesta aplicació mòbil, o web vinculat, és un desenvolupament de Skitude, marca registrada de Skitude Technologies, SL, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 44312, foli 123, full B-452473, inscripció 1a, amb el CIF B-66281593; que té el domicili social a Tordera (08490), c/ Bruc, 20, i les oficines a la Carretera Antiga d'Amer 10, Planta 2 Porta B, 17007 Girona. D'ara endavant, s’hi farà referència com a Skitude.

1.2 - Acceptació de les condicions generals d'ús

Quan crees el compte d'usuari en l'aplicació mòbil i/o al web i selecciones la casella “Accepto les condicions d'ús”: (i) et compromets a respectar aquestes condicions generals d'ús (en endavant, CGU) i (ii) dónes el consentiment a Skitude perquè utilitzi les teves dades personals dins de les condicions que es descriuen en l'article 4, "Tractament de les dades personals de l’usuari i política de privacitat", d'aquestes CGU. En conseqüència, si no acceptes algunes de les condicions que es descriuen en les CGU, no has de seleccionar la casella d'acceptació de les CGU. Les CGU formen un tot indivisible i la seva acceptació és integral.

1.3 - Modificació dels termes i les condicions

Skitude es reserva el dret de modificar en tot moment les CGU, les funcionalitats ofertes en les aplicacions mòbils i/o web o les regles de funcionament del servei. Skitude es compromet a comunicar aquest canvi a través del mitjà que consideri més convenient. Skitude es reserva el dret de proposar nous serveis de pagament en les aplicacions mòbils i/o web.

2 - Ús del servei

2.1 - Compte de l'usuari

Per inscriure’s i beneficiar-se del servei mòbil i web ofert per Skitude cada usuari ha de crear prèviament un compte d'usuari, en què proporcioni les dades personals, unes dades indispensables per al bon funcionament del servei. Un requisit imprescindible per crear un compte d'usuari i fer ús dels serveis de Skitude és ser major d'edat. Els usuaris certifiquen ser majors d'edat en inscriure’s-hi.

2.2 - Serveis oferts

Skitude és una plataforma digital de monitoratge, gamificació i compartició d'experiències d'esquí, snowboard i altres activitats a l'aire lliure, a través del web i un conjunt d'aplicacions mòbils disponibles per a telèfons intel·ligents.

La proposta de Skitude es complementa amb un conjunt de serveis de localització i navegació especialment dissenyats per utilitzar-los a la muntanya, així com informació de la teva estació d'esquí i muntanya preferida.

Serveis d'informació: Les aplicacions mòbils i web de Skitude faciliten informació en temps real, geoposicionada i interactiva, relacionada amb l'estació d'esquí i la muntanya en qüestió: estat de les pistes, remuntadors, neu, meteorologia, etc. En aquest sentit, les aplicacions mòbils i web Skitude són el mitjà d'informació i comunicació, però no la font generadora del contingut. Per tant, Skitude indicarà de la manera que consideri oportuna quina és la font d'informació en cada cas, alhora que queda exempta de la responsabilitat derivada d'una informació no prou ajustada a la realitat.

Serveis de monitoratge: Les aplicacions mòbils Skitude registren en el mateix dispositiu totes les dades rellevants derivades de la pràctica de l'esquí, l’snowboard o altres activitats a l'aire lliure (distància, desnivell, temps transcorregut, velocitat mitjana, velocitat màxima i estació d'esquí). Aquestes dades (tracks, fotos, contactes i estadístiques) s'emmagatzemen en el dispositiu mòbil de l'usuari i també es poden guardar directament en el núvol. Així, es poden compartir amb la comunitat, i el perfil d'usuari és accessible a través de Skitude.com

S'ha de tenir en compte que per al registre d'activitat s'utilitzen les dades facilitades pel GPS del dispositiu mòbil de l'usuari. Skitude queda exempta de tota responsabilitat si aquest no funciona correctament, si no està activat o si no facilita dades geogràfiques precises.

Serveis de gamificació: Skitude facilita que les estacions d'esquí i de la muntanya en qüestió puguin llançar competicions i concursos basats en tracks, fotos i estadístiques registrades per part dels usuaris, així com competicions i concursos patrocinats per marques comercials, típicament d'equipament. Per conèixer els tipus de concursos i competicions i les seves mecàniques de funcionament, consulta les condicions particulars dels reptes i les rutes cronometrades que trobaràs al final d’aquest text.

Serveis de compartició en xarxes socials i altres mitjans: Skitude facilita la compartició de contingut generat a l'estació d'esquí i de muntanya en qüestió a través de Facebook, Twitter, Skitude, WhatsApp, correu electrònic, etc.

Serveis de localització i navegació: Skitude facilita un conjunt d'eines de localització i navegació especialment dissenyades per utilitzar a la muntanya: Servei SOS d'emergència per trucar directament als serveis d'emergència i facilitar les coordenades GPS del dispositiu a la pantalla, etc. En qualsevol cas, aquestes eines són de caràcter orientatiu i sempre s'hauran de contrastar amb els altres sistemes d'informació de què l'usuari disposi. Així, Skitude queda exempta de tota responsabilitat derivada en cas d'accident o desorientació de l'usuari.

Serveis de comunicació personalitzats: A través de les aplicacions mòbils, l'usuari podrà rebre notificacions push, si així ho autoritza, amb informació d'interès relacionada amb l'activitat de neu i muntanya, així com sobre funcionament de les mateixes apps. De la mateixa manera, s'autoritza la recepció de butlletins electrònics de l'estació d'esquí en qüestió i/o d’Skitude. L’usuari pot donar de baixa aquest servei en qualsevol moment.

Ús correcte dels nostres serveis: Com a usuari estàs obligat a fer un ús correcte, diligent i lícit dels nostres serveis. Això suposa, entre altres aspectes, que:

(i) Has d’utilitzar els serveis per als fins per als quals estan pensats, i que t’has d’abstenir de qualsevol ús del lloc web o dels seus continguts que sigui contrari a la llei, a l'ordre públic, a la moral o als bons costums generalment acceptats. Així, no es pot allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta ni tampoc fer servir el servei per difamar, intimidar, amenaçar o violar la pròpia imatge o assetjar altres usuaris.

(ii) Has de respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial dels serveis i els seus continguts, així com tots els que corresponen a Skitude.

(iii) No pots introduir virus informàtics, arxius defectuosos o programes informàtics que puguin provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes Skitude.

(iv) No pots utilitzar el servei per enviar publicitat o comunicacions comercials sense l'autorització expressa de Skitude.

(v) No pots sol·licitar informació personal o contrasenyes d'altres usuaris de Skitude, crear una identitat falsa ni crear un perfil en nom d'una altra persona.

(vi) Skitude no es fa responsable dels continguts i les imatges publicades pels usuaris encara que, tal com s'indica en la clàusula 3 següent, si s'identifica algun contingut que no és susceptible de ser publicat, Skitude es reserva el dret a eliminar-lo en el moment en què en tingui coneixement i pugui fer-ho.

(vii) Skitude es reserva el dret d’invalidar o eliminar qualsevol activitat destinada a falsejar o alterar les estadístiques personals o resultats dels reptes.

Aquest lloc web, l'avís legal i les condicions d'ús se sotmeten a la legislació espanyola que els sigui aplicable.

Servei Skitude Premium: la utilització d'aquest servei requereix que s’acceptin les condicions generals de Skitude Premium.

3 - Interrupció i suspensió de l'accés al servei de les aplicacions mòbils i/o del web

En cas de no respectar les CGU, reconeixes i acceptes que Skitude pugui en tot moment, i sense notificació prèvia, interrompre o suspendre, de manera temporal o definitiva, tot o una part del servei de l'aplicació mòbil i/o web (incloent-hi el teu compte d'usuari).

4 - Tractament de les dades personals de l’usuari i política de privacitat

4.1 - Disposicions generals

Les dades personals recollides a través de les aplicacions mòbils i/o web o qualsevol altra via, la localització i l'activitat a les nostres plataformes, així com l'adreça IP des d'on es connecta (per motius de seguretat i prevenció del frau), es tracten sota la responsabilitat d’Skitude Technologies, SL, d'acord amb el Reglament general (UE) 2016/679 de protecció de dades, amb el seu consentiment, amb la finalitat de gestionar tots els aspectes de la nostra relació comercial i contractual, incloent-hi l'enviament de comunicacions comercials (fins i tot per correu electrònic).

Les característiques socials d’Skitude li permeten compartir la teva informació amb la resta d'usuaris de la plataforma i amb estacions d'esquí i comerços ubicats en diferents països d'arreu del món, fins i tot fora de la Unió Europea.

Aquesta política de privacitat t'explica com tractem les seves dades, així com els seus drets d'accés, rectificació, supressió i altres drets de protecció de dades.

4.2 - Responsable del tractament de les teves dades

El responsable del tractament és Skitude Technologies, SL, amb seu social segons el que s’especifica a l’apartat “qui som” de les presents condicions.

Així mateix, pots contactar amb el delegat de protecció de Skitude enviant un correu a dpo@skitudeservices.com.

4.3 - Finalitat i legitimació de les teves dades, destinataris de la informació i transferències internacionals

Les teves dades personals recollides per mitjà de les aplicacions mòbils i/o web (correu electrònic, nom usuari, nom, cognoms, gènere, data de naixement, país o altres dades personals) o qualsevol altre mitjà, la seva localització i la teva activitat a les nostres plataformes, així com la IP des d’on et connectes (per motius de seguretat i frau) i altres dades necessàries, s’utilitzen per la prestació dels nostres serveisi oferir-te informació més personalitzada i del teu interès.

Quan et registres a Skitude o fas ús de les funcions de Skitude, des d'una app patrocinada o des de l’app d'una estació d'esquí, així com quan participes en un repte o en una ruta cronometrada o marques una estació d'esquí com a preferida, estàs autoritzant la transmissió de les teves dades a l'estació d'esquí o al patrocinador per a fins comercials. Si no hi estàs d'acord, no pots utilitzar l'app patrocinada ni participar en els reptes o rutes, però pots seguir utilitzant la resta de serveis de Skitude, incloent-hi la pàgina web i l’app oficial de Skitude.

A més, quan contracta el servei Skitude Premium, les seves dades es tracten per prestar-li i facturar-li aquest servei, d’acord amb l'execució d'un contracte (les condicions de Skitude Premium), durant el temps establert en aquest contracte i després, en compliment de les obligacions legals de Skitude. Aquestes dades les tracta la plataforma de pagament que esculli (PayPal, App Store, Google Play, pagament amb la targeta mitjançant TPV i altres plataformes que s’afegeixin):

Subscripció per mitjà de Google Play: Google, LLC

Subscripció per mitjà de l’App Store d'Apple: Apple, Inc.

Pagament per mitjà d’un TPV virtual: Banco Sabadell S.A.

Pagament per PayPal: PayPal Holdings, Inc.

L'informem que, en funció de la plataforma de pagament que utilitzi, el seu ús pot suposar la transferència internacional de les seves dades. En tot cas, aquestes plataformes ofereixen garanties adequades conforme a la legislació europea de protecció de dades.

Així mateix, l'informem que les persones que vegin el seu perfil de Skitude podran veure que es tracta d'un perfil Premium.

Si se subscriu a SKITUDE PREMIUM des de l’aplicació d'una estació, aquesta podrà rebre i tractar la informació a l'efecte de gestionar-ne el pagament.

4.3.1 - Serveis de localització

Si utilitzes una app mòbil per accedir als serveis de Skitude, tens l’opció d’utilitzar els serveis de localització del dispositiu per mostrar-te informació i publicitat rellevants.

4.3.2 - Compartir les teves dades amb els usuaris de Skitude

El component social i de joc (gamificació) de Skitude comporta la compartició d’una determinada informació del teu perfil que serà visible per a la resta d'usuaris de la plataforma (incloent-hi el nom, l’avatar i els teus tracks, la posició en rànquings, etc.) i visible en general per a tots els usuaris d'Internet, així com per a motors d'indexació que podrien recopilar la informació de Skitude. Has de ser conscient que un cop publicada a Internet, és difícil mantenir el control de la teva informació, per això et recomanem que no comparteixis a la plataforma informació de caràcter sensible o que no vulguis que sigui divulgada.

Pots escollir compartir la informació del teu perfil amb aquelles persones amb les quals hagis connectat a Skitude, o fins i tot amb tots els usuaris de la plataforma. Si ho prefereixes, pots mantenir com a privada la informació del teu perfil, de manera que no sigui accessible per la resta d’usuaris.

4.3.3 - Informació comercial per mitjans electrònics

Quan et registres, et sol·licitem el teu consentiment per enviar-te informació comercial per mitjans electrònics. Pots oposar-te en tot moment a l’enviament d’aquest tipus de comunicacions.

En tot cas, la utilització de SKITUDE comporta l'acceptació de rebre publicitat inclosa a la web i a les apps connectades. Si no hi estàs d’acord, no has de fer servir aquests serveis.

4.3.4 - Informació comercial mitjançant notificacions d’apps

Quan acceptes que les apps de Skitude t’enviïn notificacions, autoritzes a rebre informació comercial amb aquestes notificacions. Si no hi estàs d’acord, pots configurar el teu dispositiu per bloquejar les notificacions de l’app

4.3.5 - Connectar amb les estacions d'esquí i marques

Igualment, Skitude es reserva el dret de transferir la totalitat o una part de les seves dades personals a la marca (normalment marques esportives) en què hagi manifestat estar potencialment interessat d'alguna de les maneres següents: i) havent-se descarregat alguna de les seves aplicacions mòbils patrocinades, o ii) havent acceptat participar en un repte o una ruta cronometrada patrocinada per aquesta marca.

Per fer-ho, pot enviar-nos un escrit o un correu electrònic a info@Skitude.com amb la referència «RGPD», indicant:

Les dades personals dels participants s'incorporen a Skitude. A més, la participació al concurs requereix acceptar obligatòriament:

 • Les condicions generals d'ús i la política de privacitat d’Skitude.
 • La difusió de la identitat i de la imatge tant als canals de comunicació i perfils a les xarxes socials d’Skitude com als del promotor del concurs, incloent-hi la comunicació pública dels guanyadors.
 • La comunicació de les dades dels participants, incloses les identificatives i de contacte, per rebre l butlletí/informació comercial dels patrocinadors.
 • Proporcionar les dades del guanyador al patrocinador perquè pugui contactar-hi i enviar-li el premi. Les presents condicions així com les relacions entre Skitude i els usuaris es regiran per la legislació espanyola, excepte en el cas de drets de consumidors, en què s'aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al domicili del consumidor. El tractament de les dades personals per part d’Skitude és conforme al Reglament general UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal.       
 • Aclarim que el tractament de les dades personals per part d’Skitude és conforme al Reglament general UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal.

4.3.6 - Participació en reptes i promocions

En participar en determinats apartats patrocinats, es requereix el teu consentiment per comunicar les teves dades de contacte al patrocinador per a finalitats comercials, així com per gestionar l’entrega del premi, quan sigui el cas.

4.3.7 - Connectar amb xarxes socials i plataformes on-line de tercers

Determinades apps i serveis et permeten connectar amb xarxes socials i plataformes on-line de tercers, per a la qual cosa cal el teu consentiment per l’intercanvi de dades entre Skitude i la plataforma de tercers, així com l'acceptació de les polítiques de privacitat corresponents.

4.3.8 - Registre des de Facebook

Pots registrar-te a Skitude utilitzant el teu compte de Facebook. L'avantatge és que Skitude podrà reconèixer-te com a usuari de Facebook sense necessitat que tornis a introduir la contrasenya i et permetrà compartir continguts en el teu perfil d'aquesta xarxa social.

Quan et registres des de Facebook, acceptes que Facebook proporcioni algunes dades concretes com el nom, el correu electrònic, la identitat d'usuari de Facebook, la fotografia i més informació del teu perfil de Facebook. Totes aquestes dades s'incorporen als fitxers de Skitude.

4.3.9 - Transferència internacional de dades

Skitude és una plataforma disponible a nivell global, per tant, et permet compartir les teves dades amb persones de tot el món,la qual cosa acceptes. Així mateix, quan connectes amb estacions d'esquí, patrocinadors o xarxes socials fora de la Unió Europea, acceptes la transferència internacional de les teves dades. T’informem que fora de la Unió Europea no tots els països disposen d’una normativa que garanteixi la protecció de les teves dades.

4.4 - Termini de conservació de les dades

Les teves dades es conservaran mentre no en sol·licitis la supressió. Així mateix, les dades seran conservades quan així ho exigeixi la legislació aplicable.

4.5 - Actualització de les dades personals

Et compromets a garantir l'actualització de les teves dades personals i que aquestes dades personals siguin exactes, completes i inequívoques. En tot moment pots actualitzar les dades utilitzant l'aplicació mòbil o el web.

4.6 - Drets de protecció de dades

Pots exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat amb relació al tractament de les teves dades personals, incloent-hi l'oposició a l'enviament de publicitat per part de Skitude o per part de les estacions d'esquí, així com la portabilitat de les teves dades emmagatzemades a Skitude, que se’t proporcionaran en un format estructurat i automatitzat. Per fer-ho, pots remetre'ns un escrit o un correu electrònic a usersupport@skitudeservices.com amb la referència LOPD i acompanyat d’una còpia del teu document d’identitat, indicant-hi:

 • La teva sol·licitud concreta.
 • Com vols que et contactem per contestar-te.

Tens dret també a posar una reclamació davant de les autoritats de control en matèria de protecció de dades.

5 - Galetes

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per analitzar l'ús dels nostres serveis, recopilar la teva activitat en línia per a publicitat adaptada als teus interessos i compartir continguts en els teus perfils d'altres xarxes socials.

Quan utilitzes els nostres serveis, webs i apps, amb les galetes i altres mecanismes d'emmagatzematge local activats en el teu dispositiu, entenem que n’acceptes l’ús d'acord amb la nostra política de galetes.

Recorda que pots permetre, bloquejar o eliminar les galetes i altres dades emmagatzemades, així com esborrar l'historial de navegació, quan vulguis a través de les opcions de configuració del teu dispositiu o terminal i del navegador d'Internet.

Cap d'aquestes galetes permet accedir a les teves dades personals, a la teva informació personal ni tampoc al teu disc dur. Així mateix, t'informem que utilitzem eines de monitoratge (com Google Analytics), que recullen dades anònimes de l'ús que fas dels nostres serveis.

Per a més informació i canvis de configuració, consulta la nostra política de galetes.

6 - Drets de propietat intel·lectual i industrial

Skitude és una marca nacional espanyola registrada amb el número 10453306 a les classes 38, 41 i 42, titularitat de Skitude. Tots els signes distintius i logotips que l'acompanyen són creacions pròpies de Skitude, que en té exclusivament tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que atorga la legislació vigent.

Així mateix, el disseny de tot aquest lloc web i tots els continguts (textos, gràfics, logotips, dibuixos, fotografies, programari, codi font, etc.) són titularitat exclusiva de Skitude, a qui corresponen, en tota la seva extensió, tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial que se’n deriven (és a dir, per tota la durada legal d'aquests drets, per a un àmbit territorial mundial i per a totes i qualssevol modalitats d'explotació) o, alternativament, que els titulars legítims els han donat llicència per explotar-los.

Queda, per tant, estrictament prohibida l'explotació (reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i/o transformació, inclosa la traducció) de tots els continguts del lloc objectes de propietat industrial i intel·lectual, per cap mitjà, sense l’autorització prèvia i per escrit de Skitude. Tot això, sota les sancions civils i penals previstes per la legislació vigent.

7 - Responsabilitat de Skitude

Skitude es reserva el dret d’interrompre temporalment l'accés al lloc web en qualsevol moment i sense un avís previ, quan sigui necessari per motius tècnics, de seguretat, de control o de manteniment.

Skitude no es fa responsable de:

 • Les interrupcions, les demores o el mal funcionament del lloc web ni dels danys que se’n pugin derivar, originats per causes que s’escapin del seu control (incloses les fallades de subministrament elèctric, la falta d'accés a xarxes de comunicació, els atacs de hackers, els virus o altres elements lesius), causes de força major o actuacions culpables o enganyoses de l'usuari.
 • Els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat o actualitat de les dades proporcionades per l'usuari.
 • Els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de l'accés de l'usuari a llocs de tercers als quals se'ls hagi pogut remetre a través d'enllaços facilitats en el lloc web. En aquest sentit, els enllaços que proporcionem tenen com a objectiu informar d’altres fonts que amplien informacions o dades proporcionades en el nostre lloc web i, si bé procurem remetre'ns sempre a fonts fiables, aquests llocs són propietat i responsabilitat dels titulars respectius.

8 - Condicions particulars dels reptes

QUÈ SÓN ELS REPTES?

Els reptes són concursos destinats a promocionar les activitats de neu i muntanya tant en àmbit mundial com local. Com a valor afegit, els reptes et permetran guanyar premis.

Les activitats de neu i muntanya comporten un risc. Quan participis en els reptes recorda que la teva seguretat i la dels altres és la prioritat número u. En qualsevol cas, la teva participació en els reptes està sota la teva responsabilitat.

QUI ELS PROMOCIONA O PATROCINA?

Els reptes poden ser promocionats per estacions d'esquí i muntanya, Skitude mateix o patrocinats per marques comercials, típicament d'equipament.

COM PARTICIPAR-HI?

Per participar-hi és un requisit obligatori ser major d'edat.

Participar en els reptes és gratis i requereix haver iniciat la sessió amb un compte My Skitude.

La participació pot ser manual o automàtica. En aquest sentit, si registres la teva activitat amb les apps, entraràs automàticament en la classificació dels diferents reptes i de l’estació on siguis. Únicament en els reptes patrocinats per marques comercials, la participació serà sempre manual.

Important! Abans d'apuntar-te al repte assegura't de tenir l'última versió de l'aplicació mòbil i el GPS del teu dispositiu en mode actiu.

COM SE SELECCIONEN ELS GUANYADORS?

Els rànquings i els guanyadors estan basats en les estadístiques calculades per Skitude tenint en compte les dades GPS registrades per les aplicacions compatibles amb My Skitude.

La sincronització de tracks GPS i fotos amb el núvol de Skitude, i la conseqüent publicació en la xarxa social de Skitude, es produeix automàticament quan el dispositiu mòbil té una connexió a Internet prou bona.

Un cop estàs inscrit al repte, només entren en el concurs aquells tracks GPS i fotografies que es publiquen a Skitude durant l'interval de validesa del repte. Skitude no es fa responsable dels problemes que es puguin produir en l'adquisició i la transmissió de les dades.

En cas d'empat entre els resultats, l'ordre de la classificació es determina segons la data en què es va aconseguir el registre o la fita: de més antic a més recent.

Skitude garanteix el joc net mitjançant la validació dels resultats del guanyador amb l'objectiu de garantir que es compleixin els requisits dels reptes. Si considera que aquests són falsos o fraudulents, es torna a triar un nou guanyador, i així successivament. Skitude es reserva el dret, durant el transcurs del repte, de realitzar les validacions que consideri oportunes i els ajustaments corresponents en els resultats.

COM S’ANUNCIEN ELS GUANYADORS?

Als guanyadors se’ls notifica mitjançant el correu electrònic vinculat al seu compte de perfil My Skitude, i s’anuncien de forma pública pels canals disponibles en cada cas.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS EN ELS REPTES

Les dades personals dels participants formen part dels fitxers de Skitude. A més, la participació al concurs requereix acceptar obligatòriament:

 • Les condicions generals d'ús i la política de privacitat de Skitude;
 • La difusió de la identitat i la imatge, tant en els canals de comunicació i els perfils de xarxes socials de Skitude com en els del promotor del concurs, incloent-hi la comunicació pública dels guanyadors;
 • La comunicació de les dades dels participants, incloses les identificatives i de contacte, per rebre butlletins electrònics i informació comercial dels patrocinadors, i
 • La facilitació de les dades del guanyador al patrocinador per contactar-lo i fer l'enviament del premi.

QUI LLIURA ELS PREMIS?

El promotor o patrocinador del repte es fa càrrec de lliurar-ne els premis. Pot haver modificacions en el premis segons l'estoc disponible però sempre serà similar o del mateix valor que els proposats inicialment. La via per la qual es lliuren els premis és elecció del promotor o patrocinador. Recordem que el nombre de premis en cada cas està limitat, i que en cap ocasió el premi se substitueix pel seu valor.

INFORMACIÓ QUE CAL QUE TINGUIS EN COMPTE

Apple no és un patrocinador ni està involucrat de cap manera als esdeveniments.

9 - Condicions particulars de les rutes cronometrades

QUÈ ÉS UNA RUTA CRONOMETRADA?

Les rutes cronometrades són un tipus de repte, és a dir, un concurs destinat a promocionar l'entorn on es troben aquestes rutes a través de la pràctica d'activitat física de manera sana.

Les activitats de neu i muntanya comporten un risc. Quan participis en els reptes recorda que la teva seguretat i la dels altres és la prioritat número u. En qualsevol cas, la teva participació en els reptes està sota la teva responsabilitat.

QUI ELS PROMOCIONA O PATROCINA?

Les rutes cronometrades poden ser promocionades per estacions d'esquí i muntanya, Skitude mateix o patrocinats per marques comercials, típicament d'equipament.

COM PARTICIPAR-HI?

Per participar-hi és un requisit obligatori ser major d'edat.

Participar en les rutes cronometrades és gratuït i requereix haver iniciat sessió amb un compte My Skitude dins de l'app.

La participació és manual mitjançant la lectura del codi QR que es troba a l'inici de la ruta ‑cal seguir sempre les instruccions del cartell‑ o també automàtica. En aquest sentit, si estàs registrant la teva activitat amb les apps de forma automàtica, entraràs a la classificació de la ruta cronometrada si has realitzat el traçat complet.

La ruta té un rànquing associat, en què es mostren els millors temps de cada participant, sempre que la seva participació hagi quedat correctament registrada i sincronitzada.

Important! Abans d'apuntar-te al repte assegura't de tenir l'última versió de l'aplicació mòbil i el GPS del teu dispositiu en mode actiu.

COM SE SELECCIONEN ELS GUANYADORS?

El guanyador és qui hagi registrat el menor temps en cada categoria.

Els rànquings i els guanyadors estan basats en les estadístiques calculades per Skitude tenint en compte les dades GPS registrades per les aplicacions compatibles amb My Skitude.

La sincronització de tracks GPS es produeix automàticament quan el dispositiu mòbil té una connexió a Internet prou bona.

Un cop inscrit al repte, només entren en el concurs aquells tracks GPS que es publiquen durant l'interval de validesa del repte. Skitude no es fa responsable dels problemes que es puguin produir en l'adquisició i la transmissió de les dades.

En cas d'empat entre els resultats, l'ordre de la classificació es determina segons la data en què es va aconseguir el registre o la fita: de més antic a més recent.

Skitude garanteix el joc net mitjançant la validació dels resultats del guanyador amb l'objectiu de garantir que es compleixin els requisits dels reptes. Si considera que aquests són falsos o fraudulents, es torna a triar un nou guanyador, i així successivament. Skitude es reserva el dret, durant el transcurs del repte, de realitzar les validacions que consideri oportunes i els ajustaments corresponents en els resultats.

COM S’ANUNCIEN ELS GUANYADORS?

Als guanyadors se’ls notifica mitjançant el correu electrònic vinculat al seu compte de perfil My Skitude, i s’anuncien de forma pública pels canals disponibles en cada cas.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS EN LES RUTES CORONOMETRADES

Les dades personals dels participants formen part dels fitxers de Skitude. A més, la participació al concurs requereix acceptar obligatòriament:

 • Les condicions generals d'ús i la política de privacitat de Skitude;
 • La difusió de la identitat i la imatge, tant en els canals de comunicació i els perfils de xarxes socials de Skitude com en els del promotor del concurs, incloent-hi la comunicació pública dels guanyadors;
 • La comunicació de les dades dels participants, incloses les identificatives i de contacte, per rebre butlletins electrònics i informació comercial dels patrocinadors, i
 • La facilitació de les dades del guanyador al patrocinador per contactar-lo i fer l'enviament del premi.

QUI LLIURA ELS PREMIS?

El promotor o patrocinador del repte vinculat a la ruta cronometrada es fa càrrec de lliurar-ne els premis. Pot haver modificacions en el premis segons l'estoc disponible però sempre serà similar o del mateix valor que els proposats inicialment. La via per la qual es lliuren els premis és elecció del promotor o patrocinador. Recordem que el nombre de premis en cada cas està limitat, i que en cap ocasió el premi se substitueix pel seu valor.

INFORMACIÓ QUE CAL QUE TINGUIS EN COMPTE

Apple no és un patrocinador ni està involucrat de cap manera en l'organització dels reptes.

10 - Skitude Premium

Aquestes condicions del servei SKITUDE PREMIUM regulen les obligacions i els drets de les parts inherents a la relació contractual que s'estableix entre Skitude Technologies, SL i l'usuari/subscriptor un cop aquest adquireix el servei.

Aquestes condicions particulars, juntament amb les condicions generals d'ús de la plataforma, constitueixen la totalitat de les disposicions que regeixen el contracte entre els usuaris i el servei premium d’SKITUDE. Pot consultar la informació relativa al tractament de les seves dades de caràcter personal a l'apartat corresponent de la nostra política de privacitat.

10.1 El nostre servei SKITUDE PREMIUM

SKITUDE PREMIUM es configura com un servei de subscripció que permet a l'usuari/subscriptor obtenir avantatges i altres funcionalitats per aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix la plataforma SKITUDE. Per a això, posem a la seva disposició els serveis i les funcionalitats següents:

 • Mapes de les pistes en 3D: visualitzi i descobreixi les instal·lacions de la seva estació en un entorn 3D.
 • Visualització de la seva activitat en 3D: podrà veure vídeos dels tracks que hagi recorregut en un entorn 3D.
 • Estadístiques avançades: gaudeixi d'estadístiques a través de les quals podrà analitzar les pistes que ha baixat, els detalls de la dificultat i les fites que s'hi han aconseguit.
 • Mapes de velocitat: visualització dels tracks registrats aplicant-hi classificacions de color en funció de la velocitat.
 • Compatibilitat amb l’Apple Watch.

Els serveis prestats per SKITUDE es basen en un subministrament de descàrrega en temps real i de contingut en línia, de manera que per utilitzar determinades funcions és necessari disposar d'una connexió a Internet i, si escau, poder accedir a les dades d’ubicació del dispositiu. Per accedir a la plataforma SKITUDE a través de la pàgina web, és un requisit indispensable disposar d'una connexió activa a Internet. La utilització de les funcions d’SKITUDE PREMIUM no requereix requisits tècnics addicionals que l’usuari hagi de tenir en compte abans de contractar el servei.

10.2 Subscripció i durada del servei

La subscripció al servei SKITUDE PREMIUM es durà a terme d’acord amb la modalitat que triï en el moment de contractar-lo. Per utilitzar la plataforma i accedir al servei premium, ha de tenir un dispositiu compatible i indicar un mètode de pagament o bé fer el pagament segons el mètode de pagament establert.

Abans de fer el pagament i contractar el servei, se l’informarà de les modalitats de subscripció disponibles vinculades a la durada del contracte: subscripció mensual o subscripció anual.En el cas que s’ofereixin plans de subscripció diferents dels anteriors, incloent-hi les subscripcions promocionals, es podran aplicar diferents condicions i limitacions, que s'exposaran en el moment de subscriure el servei o als apartats habilitats que podrà consultar.

La subscripció al servei es podrà fer tant des de l'APP SKITUDE i des de les APP compatibles amb SKITUDE, com des de la pàgina web seguint les instruccions i els passos indicats:

a) Si s'ha subscrit a SKITUDE PREMIUM des del web www.skitude.com, pot consultar en qualsevol moment l'estat de la seva subscripció a SKITUDE PREMIUM entrant a www.skitude.com amb el nom d’usuari i contrasenya i consultant l'apartat Subscripció a la configuració del seu perfil.

b) Si s'ha subscrit a SKITUDE PREMIUM des d'una APP, pot consultar en qualsevol moment l'estat de la seva subscripció entrant a la gestió de subscripcions de Google Play (APP Android) o de l’App Store (APP iOS).

10.3 Renovació automàtica

La seva subscripció continuarà mes rere mes o any rere any en funció de la modalitat escollida, per la qual cosa es renovarà automàticament a menys que la cancel·li (vegi l’apartat Cancel·lació de la subscripció) o desactivi la renovació automàtica en qualsevol moment, sempre 24 hores abans, com a mínim, de la finalització del període de subscripció contractat. En cas contrari, ens autoritza a cobrar-li la quota de subscripció corresponent al període següent en funció del tipus de subscripció (anual o mensual) mitjançant el mètode de pagament habilitat.

a) Si s'ha subscrit a SKITUDE PREMIUM des del web www.skitude.com, pot cancel·lar la renovació automàtica accedint a www.skitude.com i entrant amb el nom d’usuari i contrasenya a Tauler d'usuari > Configuració > Subscripció. En aquest apartat, cal entrar a Canviar subscripció i a la part inferior del configurador trobarà l'accés a Cancel·lar la subscripció a Premium. La subscripció continuarà activa fins que hagi de fer el pagament següent, moment en què finalitzarà.

A l'apartat del web Tauler d'usuari > Configuració > Subscripció, pot consultar els detalls de la modalitat a la qual estigui subscrit, la quota corresponent i la data en què s'acabarà la seva subscripció.

b) Si s'ha subscrit a SKITUDE PREMIUM des d'una APP, pot consultar o cancel·lar la renovació automàtica entrant a la gestió de subscripcions de Google Play (APP Android, més informació a: https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es) o de l’App Store (APP iOS, més informació a: https://support.apple.com/es-es/HT202039).

Des d’SKITUDE ens comprometem a mantenir la prestació del servei premium i, en el cas que sigui procedent, actualitzar-lo durant el període de la seva subscripció.

10.4 Facturació i pagament

Costos per període de facturació: la quota o el preu de la subscripció de què se l’ha informat en el moment de la contractació del servei inclou els impostos i les possibles tarifes de transacció i constitueix el cost total del període de facturació. Aquesta quota es facturarà a l'inici de la subscripció o el primer dia natural que correspongui i, posteriorment, de manera mensual o anual en cas de renovació automàtica, en funció del tipus de subscripció contractat inicialment.

Formes de pagament: per subscriure’s a SKITUDE PREMIUM s'ha d’indicar un dels mètodes de pagament disponibles o habilitats, que podran variar en funció del canal a través del qual es contracti el servei.

 • Per a la versió APP: Pagament per mitjà de Google Play i de l’App Store.
 • Per a la versió web:Pagament amb targeta de crèdit o dèbit per mitjà de la passarel·la habilitada.;Pagament amb el compte de PayPal o amb la targeta de crèdit o dèbit per mitjà de la passarel·la habilitada amb PayPal.

El pagament es farà per mitjà de les plataformes Google Play, gestionada per Google, LLC; App Store, gestionada per Apple, Inc.; per un TPV virtual, gestionat per Banc de Sabadell, SA, i per mitjà de PayPal, gestionat per PayPal Holdings, Inc., amb total independència d’Skitude. Es tracta de plataformes totalment segures, de manera que únicament l’entitat de pagament seleccionada pot tenir accés a les dades que l'usuari/subscriptor proporciona a les plataformes anteriors amb la finalitat de fer el pagament. És a dir, SKITUDE no rep ni tracta les dades de la targeta bancària. Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat.

Per completar la transacció satisfactòriament, l'usuari ha de seguir les instruccions que apareixen a cada fase del procés. El sistema li permet obtenir un comprovant de l'operació un cop acabada la transacció.

Si se subscriu a SKITUDE PREMIUM des de l’aplicació d'una estació, aquesta podrà rebre i tractar la informació a l'efecte de gestionar-ne el pagament.

10.5 Període de prova

La subscripció al servei SKITUDE PREMIUM pot iniciar-se, si es vol, amb una prova gratuïta, amb la finalitat de permetre als usuaris de la plataforma SKITUDE de provar els avantatges i les funcionalitats que s'hi ofereixen. Els períodes de prova tenen una durada de 7 dies o el temps que s'estableixi en el moment de la subscripció i estan subjectes a aquestes condicions, llevat que s'indiquin altres termes i condicions subjectes a una promoció determinada.

L'inici del període de prova implica subscriure’s al servei i, en conseqüència, l’usuari accepta l'obligació d’efectuar el pagament un cop finalitzat el període especificat. Al final del període de prova gratuït, li cobrarem la seva quota de subscripció anual o mensual, tret que cancel·li la subscripció en qualsevol moment anterior a la finalització del període de prova especificat.

10.6 Cancel·lació de la subscripció.

Pot cancel·lar la subscripció a SKITUDE PREMIUM en qualsevol moment i continuarà gaudint dels avantatges i de les funcionalitats premium fins al moment en què finalitzi el seu període de facturació anual o mensual. Un cop finalitzat el període de la seva subscripció, el servei premium quedarà desactivat i el seu compte gratuït continuarà actiu a la plataforma SKITUDE. Podrà reactivar la subscripció en qualsevol moment, d'acord amb les condicions establertes en el moment de la reactivació.

La cancel·lació de la subscripció s'ha de fer des de la mateixa plataforma que tingui associada la facturació del servei (Google Play, App Store o la pàgina web www.skitude.com).

a) Si s'ha subscrit a SKITUDE PREMIUM des del web www.skitude.com, pot cancel·lar la renovació automàtica accedint a www.skitude.com i entrant amb el nom d’usuari i contrasenya a Tauler d'usuari > Configuració > Subscripció. En aquest apartat, cal entrar a Canviar subscripció i a la part inferior del configurador trobarà l'accés a Cancel·lar la subscripció a Premium. La subscripció continuarà activa fins que hagi de fer el pagament següent, moment en què finalitzarà.

b) Si s'ha subscrit a SKITUDE PREMIUM des d'una APP, pot cancel·lar la renovació automàtica accedint a la gestió de subscripcions de Google Play (APP Android, més informació a: https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es) o de l’App Store (APP iOS, més informació a: https://support.apple.com/es-es/HT202039).

10.7 Dret de desistiment

Pel tipus de contracte i les seves característiques, en el moment de la subscripció del servei ens sol·licita expressament i autoritza que comencem a prestar-li el servei SKITUDE PREMIUM immediatament dins del període de desistiment de 14 dies. En aquest cas, perdrà el seu dret de desistiment sens perjudici de les altres disposicions reconegudes en aquestes condicions.

10.8 Resolució del contracte

SKITUDE es reserva el dret a donar per acabada la subscripció de l'usuari al servei SKITUDE PREMIUM amb un preavís de 14 dies. En aquest supòsit, emetrem un reemborsament de la seva quota de subscripció al servei SKITUDE PREMIUM en funció del temps restant per a la finalització de la subscripció actual de l'usuari.

Així mateix, l'usuari/subscriptor accepta que SKITUDE resolgui el contracte de manera immediata si considerem que el seu ús del servei premium incompleix aquestes condicions i les condicions generals d'ús d’SKITUDE o qualsevol llei aplicable. En aquests casos, la resolució del contracte no comportarà cap tipus de reemborsament i se l'informarà del dret de recórrer contra la decisió.

10.9 Atenció al client i suport tècnic

Per a més informació, per a qualsevol dubte en relació amb aquestes condicions i per a qualsevol problema tècnic amb la plataforma Skitude i el seu servei Premium, contacti amb usersupport@skitudeservices.com o visiti https://www.skitude.com/ca/contacte.

10.10  Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions i els termes d'ús s'interpreten i es regeixen d'acord amb la legislació espanyola. No obstant això, l'elecció de la llei aplicable al contracte s'ha de fer sens perjudici de qualsevol norma imperativa que determini una llei aplicable diferent i amb total respecte al nivell de protecció ofert per les disposicions imperatives de l'estat de residència del consumidor, de manera que aquests termes no limiten cap protecció a la qual el consumidor pugui tenir dret d'acord amb la legislació vigent de la seva residència.

Ambdues parts acorden sotmetre’s a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals espanyols, cosa que significa que l'usuari/subscriptor pot reclamar els seus drets com a consumidor en relació amb aquestes condicions tant a Espanya com al seu estat de residència, per als consumidors residents a la Unió Europea o a tercers països, quan així ho estableixi una norma o el fur imperatiu.

10.11 Resolució alternativa de conflictes

En compliment del que estableix l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, en el cas que el comprador tingui la condició de consumidor, l'informem de l'existència d'una plataforma de resolució extrajudicial de litigis de la Comissió Europea disponible a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage i mitjançant la qual els consumidors poden presentar les seves reclamacions.

A més, en compliment del que estableix l'article 14.2, l'informem que està adherit a ENTITAT(S) de RESOLUCIÓ ALTERNATIVA PER RESOLDRE ELS LITIGIS, incloure enllaç

11 - Comunicacions

La comunicació amb Skitude es pot fer per qualsevol dels canals següents: 

 • Per correu electrònic a usersupport@skitudeservices.com.
 • A través del formulari del web.

12 - Legislació i jurisdicció aplicable

Aquestes condicions entre Skitude i els usuaris s'interpretaran i es regiran d’acord amb la normativa espanyola, sens perjudici de qualsevol norma imperativa que ofereixi un nivell de protecció més alt per al consumidor. En relació amb els tribunals competents, ambdues parts acorden la jurisdicció no exclusiva dels tribunals espanyols. Per tant, en el cas de l'usuari com a consumidor, s’aplica el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili. El tractament de les dades personals per part de Skitude és conforme al Reglament general UE 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal..

Data de modificació

Aquestes condicions tenen data de 07/01/2019.

Recull històric de canvis

 • Clarifiquem les condicions generals del servei SKITUDE PREMIUM.
 • Clarifiquem que és necessari acceptar les condicions de Skitude quan se n'utilitza el web així com qualsevol de les apps o webs vinculats.
 • Indiquem que el responsable del fitxer de dades personals dels usuaris ha passat a ser la societat Skitude Technologies, SL.
 • Clarifiquem que quan et registres o utilitzes Skitude a través de l'app patrocin
Les galetes ens permeten oferir els nostres serveis. En utilitzar els nostres serveis, accepteu l'ús de galetes. OK