Toguz-Bulak Mountain Ski Base

Kyrgyzstan

- %
Porc. esquiable
-
Tipo nieve
cm
Profund. nieve