Weissensee/Naggler Alm

Austria

100%
Open ski area
Powder snow
Snow type
15.0000000000-30.0000000000 cm
Snow depth