Vitosha

Bulgaria

5%
Open ski area
Packed powder
Snow type
40 cm
Snow depth