Turnau

Austria

100%
Open ski area
Packed powder
Snow type
90-100 cm
Snow depth