Trafoi

Italy

50%
Open ski area
Packed powder
Snow type
60 cm
Snow depth