Tannheim/Neunerköpfle

Austria

100%
Open ski area
Packed powder
Snow type
130.0000000000-200.0000000000 cm
Snow depth