Tannheim/Neunerköpfle

Austria

56%
Open ski area
Old snow
Snow type
20-55 cm
Snow depth