Tannheim/Neunerköpfle

Austria

11%
Open ski area
Packed powder
Snow type
80.0000000000-170.0000000000 cm
Snow depth