Spital am Pyhrn

Austria

100%
Open ski area
Powder snow
Snow type
95.0000000000-220.0000000000 cm
Snow depth