Sinaia

Romania

- %
Open ski area
-
Snow type
cm
Snow depth

aboldus tracked 5.650m in 00:21:37 13-02-2017 at 11:14:40

Alpine ski
616,25m (10,91%)
Descent
15.68
km/h
Mean speed

Sinaia 06-03-2016 at 12:20:42

5.03.2016.Asta i Sinaia noastra.

Sinaia 16-03-2015 at 14:21:04

Sinaia 12-12-2014 at 13:43:19

Azi in Valea Dorului.

Sinaia 12-12-2014 at 13:42:34

Azi,in Valea Dorului.

Sinaia 18-01-2013 at 07:13:12

Sinaia 18-01-2013 at 06:57:52

Sinaia 13-12-2012 at 12:33:30

Valea Dorului dimineata aceasta...

Sinaia 30-04-2012 at 10:47:31

Sinaia 16-02-2012 at 17:27:39

Munca mea

Sinaia 15-02-2012 at 11:37:32

Pastele Schiorilor