Seewiesen/Seeberg

Austria

100%
Open ski area
Packed powder
Snow type
40-60 cm
Snow depth