Seewiesen/Seeberg

Austria

100%
Open ski area
Packed powder
Snow type
220-240 cm
Snow depth