Seewiesen/Seeberg

Austria

100%
Open ski area
Packed powder
Snow type
110.0000000000-120.0000000000 cm
Snow depth