San Sicario (Via Lattea)

Italy

19%
Open ski area
Packed powder
Snow type
15-140 cm
Snow depth