San Sicario (Via Lattea)

Italy

80%
Open ski area
Packed powder
Snow type
40-120 cm
Snow depth