Ras Dashen

Ethiopia

- %
Open ski area
-
Snow type
cm
Snow depth

Anna Rosiñol tracked 76.634m in 06:29:40 16-09-2016 at 18:08:32

Unknown
7.566,72m (9,87%)
Descent
11.80
km/h
Mean speed

Anna Rosiñol tracked 76.634m in 06:29:40 20-09-2015 at 11:08:02

Alpine ski
8.620,00m (11,25%)
Descent
11.80
km/h
Mean speed

Anna Rosiñol tracked 33.881m in 03:53:08 08-03-2015 at 18:29:02

Alpine ski
3.723,00m (10,99%)
Descent
8.72
km/h
Mean speed

Anna Rosiñol tracked 56.613m in 05:05:10 28-02-2015 at 19:51:32

Alpine ski
6.781,00m (11,98%)
Descent
11.13
km/h
Mean speed

Anna Rosiñol tracked 38.340m in 02:53:49 28-02-2015 at 10:01:57

Alpine ski
4.539,00m (11,84%)
Descent
13.23
km/h
Mean speed