Ramsau am Dachstein (Rittisberg)

Austria

96%
Open ski area
Powder snow
Snow type
40.0000000000-110.0000000000 cm
Snow depth