Puchenstuben/Turmkogel

Austria

- %
Open ski area
Wet snow
Snow type
5-10 cm
Snow depth