Pilsko

Poland

87%
Open ski area
Packed powder
Snow type
20.0000000000-90.0000000000 cm
Snow depth