Pilsko

Poland

- %
Open ski area
Packed powder
Snow type
10-65 cm
Snow depth