Pilsko

Poland

- %
Open ski area
Artificial snow
Snow type
50 cm
Snow depth