Pilsko

Poland

87%
Open ski area
Artificial snow
Snow type
10-70 cm
Snow depth