Piesendorf/Fun Mountain Nagelkoepfel

Austria

100%
Open ski area
New snow
Snow type
30.0000000000-30.0000000000 cm
Snow depth