Petzen

Austria

86%
Open ski area
Packed powder
Snow type
20-60 cm
Snow depth