Pescasseroli

Italy

56%
Open ski area
Packed powder
Snow type
50-80 cm
Snow depth