Passo Dello Stelvio Stilfserjoch

Italy

44%
Open ski area
Spring snow
Snow type
10-200 cm
Snow depth