Partenen

Austria

100%
Open ski area
Packed powder
Snow type
50-183 cm
Snow depth