Partenen

Austria

100%
Open ski area
Packed powder
Snow type
41-61 cm
Snow depth