Partenen

Austria

100%
Open ski area
Packed powder
Snow type
55.0000000000-115.0000000000 cm
Snow depth