Oruu-Say Tourist Centre

Kyrgyzstan

- %
Open ski area
-
Snow type
cm
Snow depth