Obertraun

Austria

- %
Open ski area
-
Snow type
0 cm
Snow depth

Obertraun 05-12-2016 at 12:29:25

Obertraun 04-12-2016 at 22:55:51

Obertraun 04-12-2016 at 16:04:43

Obertraun 03-12-2016 at 17:12:20

Obertraun 28-11-2016 at 21:33:29

Obertraun 22-10-2016 at 06:52:35

Obertraun 20-10-2016 at 20:13:21

Obertraun 20-10-2016 at 09:39:13

Obertraun 30-08-2016 at 18:20:17

Obertraun 22-07-2016 at 07:39:22