Mondolè (Prato Nevoso and Artesina)

Italy

65%
Open ski area
Artificial snow
Snow type
20-100 cm
Snow depth