Maseben

Italy

50%
Open ski area
Packed powder
Snow type
95-210 cm
Snow depth