Mariazeller Land

Austria

36%
Open ski area
Artificial snow
Snow type
40-40 cm
Snow depth