Mariazeller Land

Austria

- %
Open ski area
-
Snow type
20.0000000000-25.0000000000 cm
Snow depth