Mariazeller Land

Austria

- %
Open ski area
-
Snow type
5-30 cm
Snow depth