Lana-San Vigilio

Italy

100%
Open ski area
Spring snow
Snow type
20-35 cm
Snow depth