Lana-San Vigilio

Italy

67%
Open ski area
Packed powder
Snow type
20.0000000000-115.0000000000 cm
Snow depth