Koralpe

Austria

79%
Open ski area
Spring snow
Snow type
25-25 cm
Snow depth