Koralpe

Austria

79%
Open ski area
Packed powder
Snow type
50-50 cm
Snow depth