Kopaonik

Serbia

84%
Open ski area
Packed powder
Snow type
10.0000000000-76.0000000000 cm
Snow depth