Kopaonik

Serbia

5%
Open ski area
Packed powder
Snow type
10-25 cm
Snow depth