Kirchberg

Austria

- %
Open ski area
-
Snow type
cm
Snow depth

sergiuski tracked 1.749m in 00:04:49 10-02-2018 at 17:37:46

Walking
259,58m (14,84%)
Descent
21.78
km/h
Mean speed

sergiuski tracked 1.882m in 00:06:43 10-12-2017 at 17:44:38

Walking
329,43m (17,50%)
Descent
16.82
km/h
Mean speed

sergiuski tracked 3.902m in 00:14:23 03-09-2017 at 15:39:27

Walking
598,25m (15,33%)
Descent
16.28
km/h
Mean speed

sergiuski tracked 3.900m in 00:12:36 03-09-2017 at 15:39:26

Walking
597,44m (15,32%)
Descent
18.57
km/h
Mean speed

sergiuski tracked 2.100m in 00:09:14 10-02-2017 at 08:08:01

Walking
152,08m (7,24%)
Descent
13.65
km/h
Mean speed

sergiuski tracked 2.490m in 00:07:25 10-02-2017 at 08:07:50

Walking
394,21m (15,83%)
Descent
20.15
km/h
Mean speed