Kirchberg

Austria

84%
Open ski area
Artificial snow
Snow type
50-54 cm
Snow depth