Karpacz - Kopa

Poland

17%
Open ski area
Artificial snow
Snow type
10.0000000000-30.0000000000 cm
Snow depth