Karpacz - Kopa

Poland

33%
Open ski area
Artificial snow
Snow type
10-40 cm
Snow depth