Karpacz - Kopa

Poland

- %
Open ski area
Spring snow
Snow type
50-60 cm
Snow depth