Karpacz - Kopa

Poland

- %
Open ski area
Artificial snow
Snow type
20-60 cm
Snow depth