Karpacz - Kopa

Poland

50%
Open ski area
Artificial snow
Snow type
30-70 cm
Snow depth