Karpacz - Kopa

Poland

67%
Open ski area
Packed powder
Snow type
50.0000000000-60.0000000000 cm
Snow depth