Kühtai

Austria

98%
Open ski area
Spring snow
Snow type
47-60 cm
Snow depth