Hinterzarten/Skizentrum Thoma

Germany

100%
Open ski area
Hard snow
Snow type
40-55 cm
Snow depth