Hilltop Ski Area

USA

100%
Open ski area
Packed powder
Snow type
70-90 cm
Snow depth