Grünau im Almtal

Austria

57%
Open ski area
New snow
Snow type
50.0000000000-230.0000000000 cm
Snow depth