Golzentipp

Austria

100%
Open ski area
Old snow
Snow type
55-115 cm
Snow depth