Golzentipp

Austria

100%
Open ski area
Packed powder
Snow type
70.0000000000-155.0000000000 cm
Snow depth