Goldegg

Austria

80%
Open ski area
Wet snow
Snow type
20-30 cm
Snow depth