Goldegg

Austria

100%
Open ski area
Packed powder
Snow type
90.0000000000-100.0000000000 cm
Snow depth