Furx

Austria

33%
Open ski area
Packed powder
Snow type
30-40 cm
Snow depth