Bitlis Sapgõr Ski Center

Turkey

- %
Open ski area
-
Snow type
cm
Snow depth