Biberwier

Austria

100%
Open ski area
Spring snow
Snow type
20-40 cm
Snow depth