Bakuriani

Georgia

- %
Open ski area
-
Snow type
0 cm
Snow depth

Bakuriani Yesterday at 11:53:41

Bakuriani now -3°

Bakuriani 18-11-2016 at 07:22:00

კოხტა-გორა

Bakuriani 17-11-2016 at 09:10:10

Bakuriani 17-11-2016 at 08:29:27

Bakuriani 17-11-2016 at 00:42:23

Bakuriani now

Bakuriani 01-11-2016 at 13:33:55

Bakuriani Today

Bakuriani 31-10-2016 at 18:25:14

Bakuriani Today, still snowing

Bakuriani 27-10-2016 at 12:38:32

:) :)

Bakuriani 19-10-2016 at 14:34:20

მიტარბი

Bakuriani 18-10-2016 at 10:56:38

Bakuriani Today 0°