Aflenz

Austria

- %
Open ski area
Packed powder
Snow type
20-60 cm
Snow depth