Aflenz

Austria

87%
Open ski area
Packed powder
Snow type
70.0000000000-120.0000000000 cm
Snow depth