Aflenz

Austria

- %
Open ski area
Packed powder
Snow type
30-50 cm
Snow depth