Strallegg/Almblicklifts

Austria

100%
Perc. esquiable
Neu compacta
Tipus neu
35-45 cm
Profunditat neu