Les Habères

France

42%
Perc. esquiable
Neu compacta
Tipus neu
20-50 cm
Profunditat neu