Les Habères

France

100%
Perc. esquiable
Neu dura
Tipus neu
70-100 cm
Profunditat neu